Cito groep

 

Voor kinderen uit groep 8 is de citotoets een hele opgave. U als ouder kunt uw kind helpen met de voorbereiding van deze toets. De online citotoetstrainer geeft de vragen zoals deze worden gesteld in de citotoets. Er zijn vele vragen voor elk schoolvak, en er wordt gekeken waar uw kind nog moeite mee heeft. De filmpjes en spelletjes houden het leren leuk.

 

Mooi geschenk

 

Met meer dan 2.000 meerkeuzevragen voor de schoolvakken: taal, rekenen, aardrijkskunde, en studievaardigheden. Is de citotoetstrainer uiterst geschikt om uw kind voor deze toets voor te bereiden. Minder citostress en faalangst, maar meer zelfvertrouwen. Gun uw kind de voorbereiding op deze belangrijke toets.

 

De toetstrainer


Oefen de citotoets

De trainer  is uiterst geschikt om uw kind voor te bereiden op de Cito eindtoets. Deze doet een bijdrage aan:

 

  • Het boven water halen van minder begrepen stof

  • Het oefenen op specifieke schoolvakken..

  • Het verminderen van de Cito-stress.

  • Het verminderen van faalangst.

  • Het maakt uw kind vertrouwd met het niveau van, en de manier waarop de Citovragen worden gesteld.

  • Het zelfverzekerder, geruster en met meer zelfvertrouwen deelnemen aan de Citotoets.